Profile

AUGY GLOBAL MARKETING SDN BHD Ditubuhkan pada 30HB JANUARI 2013 dibawah akta syarikat 1965 sebagai syarikat sendirian berhad yang nombor pendaftaran 1033256-W. Syarikat ini mempunyai modal berbayar sebanyak RM  510,000.00.

 

Sebelum ini ahli lembaga pengarah disyarikat ini telah menjalankan perniagaan dibawah syarikat yang dikenali sebagai “AUGY ENTERPRISE” yang ditubuhkan pada 8hb Oktober 2008 dan masih berkuatkuasa sehingga kini . Oleh itu, pihak pengurusan dan ahli lembaga pengarah berpendapat ia perlu ditukarkan kepada syarikat sendirian berhad dengan harapan ia dapat menerokai pelbagai bidang perniagaan yang lebih besar dan efektif bagi memenuhi permintaan pelanggan – pelanggan.

 

AUGY GLOBAL MARKETING SDN BHD memulakan perniagaan yang lebih proaktif selepas mengambil alih syarikat “AUGY ENTERPRISE” dengan modal sebanyak RM 510,000.00. Perniagaan ini dijalankan pada asasnya adalah pembekal, pedagang pelbagai jenis produk dan juga secara jualan terus dan “online” kepada pihak pelanggan. Pelanggan – pelanggan juga terdiri daripada seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak.

 

Syarikat ini telah menceburi dalam sektor Perdagangan dan Pembekalan. Ini telah menarik minat syarikat ini bagi memulakan langkah yang lebih agresif dan dengan berbekalkan pelbagai jenis produk kepada pihak pelanggan untuk memenuhi bidang keusahawanan. Bagi menyedari hakikat ini, maka dengan ini syarikat telah mewujudkan matlamat yang satu iaitu menjadikan pembekal barangan katalog dan online terbesar di Asia Tenggara.

AUGY GLOBAL MARKETING SDN BHD Ditubuhkan pada 30HB JANUARI 2013 dibawah akta syarikat 1965 sebagai syarikat sendirian berhad yang nombor pendaftaran 1033256-W. Syarikat ini mempunyai modal berbayar sebanyak RM  510,000.00.

 

Sebelum ini ahli lembaga pengarah disyarikat ini telah menjalankan perniagaan dibawah syarikat yang dikenali sebagai “AUGY ENTERPRISE” yang ditubuhkan pada 8hb Oktober 2008 dan masih berkuatkuasa sehingga kini . Oleh itu, pihak pengurusan dan ahli lembaga pengarah berpendapat ia perlu ditukarkan kepada syarikat sendirian berhad dengan harapan ia dapat menerokai pelbagai bidang perniagaan yang lebih besar dan efektif bagi memenuhi permintaan pelanggan – pelanggan.

 

AUGY GLOBAL MARKETING SDN BHD memulakan perniagaan yang lebih proaktif selepas mengambil alih syarikat “AUGY ENTERPRISE” dengan modal sebanyak RM 510,000.00. Perniagaan ini dijalankan pada asasnya adalah pembekal, pedagang pelbagai jenis produk dan juga secara jualan terus dan “online” kepada pihak pelanggan. Pelanggan – pelanggan juga terdiri daripada seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak.

 

Syarikat ini telah menceburi dalam sektor Perdagangan dan Pembekalan. Ini telah menarik minat syarikat ini bagi memulakan langkah yang lebih agresif dan dengan berbekalkan pelbagai jenis produk kepada pihak pelanggan untuk memenuhi bidang keusahawanan. Bagi menyedari hakikat ini, maka dengan ini syarikat telah mewujudkan matlamat yang satu iaitu menjadikan pembekal barangan katalog dan online terbesar di Asia Tenggara.